صنایع الکترونیک هاتل


English / فارسی پروگرامر هاتل
مراکز فروش:
 • تهران:
  • جام جم الکترونیک: ۶۶۷۲۳۰۰۳
  • جهان کیت: ۶۶۷۵۱۷۱۸
  • چهره الکترونیک: ۶۶۷۰۸۰۶۹
  • دلتا الکترونیک: ۶۶۷۵۸۷۰۶
  • ساعی الکترونیک: ۶۶۷۵۴۸۵۷
 • مشهد:
  • دفتر مرکزی: ۳۶۶۷۴۸۱۵
  • الکترونیک بعثت: ۳۲۲۵۶۹۷۰
  • الکترونیک رضا: ۳۲۲۳۱۷۳۳
  • بهنام روباتیک: ۳۲۲۵۱۵۴۲
  • پژوهشگران الکترونیک و روباتیک: ۳۷۱۳۹۱۰۰
 • اهواز:
  • اهواز کیت: ۳۲۲۲۳۴۷۹
 • سبزوار:
  • پیشرو الکترونیک: ۴۴۲۶۷۰۷۲
 • شیراز:
  • ایران آسا: ۳۲۳۳۲۰۱۰
 • کاشمر:
  • کلبه الکترونیک: ۵۵۲۲۶۱۸۰
 • کرمان:
  • ایران الکترونیک: ۳۲۲۳۳۰۱۰
 • کرمانشاه:
  • الکترونیک دلتا: ۳۸۲۳۳۲۴۴
 • گنبد کاووس:
  • کانون الکترونیک: ۳۳۳۸۷۴۱۱
 • نیشابور:
  • الکترو آرن: ۰۹۱۹۳۲۹۳۹۳۵
 • یزد:
  • جهان تکنو الکترونیک: ۳۷۲۵۴۶۶۰