صنایع الکترونیک هاتل


English / فارسی پروگرامر هاتل

توجه: هر پروگرمر یک کابل USB هم بهمراه دارد. دقت کنید که تحویل این کابل توسط فروشنده فراموش نشود.

مراکز فروش: