صنایع الکترونیک هاتل


English / فارسی پروگرامر هاتل

توجه: شما به یک کابل USB پرینتری برای اتصال پروگرمر به کامپیوتر نیاز دارید که اگر ندارید می‌بایست آنرا جداگانه تهیه کنید.

شما نیز می‌توانید یکی از فروشندگان این محصول باشید.

مراکز فروش: