هاتل

صنايع الكترونيك هاتل
English / فارسی پروگرامر هاتل
  • مدير مسؤول:  سعيد محولاتی
  • تلفن دفتر:  ۳۶۶۷۴۸۱۵-۰۵۱
  • ايميل:  saeed.mahvelati@gmail.com
  • آدرس:  مشهد، بلوار آزادی، آزادی ۱۰۱، شهید ثنایی ۲/۱، پلاک ۱۰۷
  • کد پستی:  ۹۱۹۸۱۳۴۸۳۲
  • تلگرام: