صنایع الکترونیک هاتل


English / فارسی پروگرامر هاتل
فعال سازی:
  • جهت مشاهده کد فعال سازی پروگرامر خود، لطفاً پروگرامر را به کامپيوتر متصل نموده و برنامه آن را باز کنيد سپس شماره سريال دستگاه را از کنار دکمه 'Auto Program' خوانده و در محل زير وارد نماييد پس از آن دکمه ارسال را فشار دهيد. اگر قبلا دستگاه خود را فعال كرده باشيد، کد فعال سازی خودر را فوراً خواهید دید در غیر اینصورت ابتدا باید مبلغ 55000.0تومان به یکی از حسابهای سایت واریز نمایید و با دفتر تماس بگیرید
  • شماره سريال :

  • توجه : لطفاً در صفحه پرداخت بانک به صفحه قبل باز نگرديد.